Ninjavan

สุ่มเลข Track แจกเป็นล้าน แจกหนักจนถึงกลางปี!

เพียงส่งของกับนินจาแวน ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโทรศัพท์มือถือ Samsung S22 จำนวน 30 เครื่อง และรางวัลใหญ่ มอเตอร์ไซค์ Vespa อีก 3 คัน มูลค่ารวม 1.4 ล้านบาท! มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ทุกสิทธิ์

กติกาการร่วมกิจกรรม

ส่ง หรือ ได้รับ พัสดุจาก Ninja Van

เมื่อส่งพัสดุ หรือได้รับพัสดุที่จัดส่งโดยนินจาแวน คุณจะได้รับเลข Tracking ID หรือเลขติดตามพัสดุ

กรอกเลข Tracking ID ในฟอร์มของกิจกรรม

โดยเลข Tracking ID ที่สามารถร่วมกิจกรรมได้ จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาแต่ละรอบ

คลิกเพื่อกรอกเลข Tracking ID

รอลุ้นรับรางวัลได้เลย

แค่นี้ คุณก็มีสิทธิ์รับรางวัลจากนินจาแวนได้เลย โดยผู้ที่ได้รางวัลโทรศัพท์ Samsung S22 แล้ว มีสิทธิ์ได้รับมอเตอร์ไซค์ Vespa ด้วยเช่นกัน

คลิกเพื่อกรอกเลข Tracking ID

ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวม 1.4 ล้านบาท!

Samsung S22 จำนวน 30 เครื่อง

กรอกเลขติดตามพัสดุ ลุ้นรับ โทรศัพท์ Samsung S22 รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 เครื่อง

มอเตอร์ไซค์ Vespa Primavera 150

กรอกเลขติดตามพัสดุ ลุ้นรับรางวัลใหญ่ มอเตอร์ไซค์ Vespa Primavera 150 จำนวน 3 คัน ทุกสิทธิ์สามารถลุ้นได้

ยิ่งส่งมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 มิถุนายน 2565

ระยะเวลาร่วมสนุก มีทั้งหมด 6 รอบ

รอบที่ 1: 15 - 28 มี.ค. 65 ประกาศรางวัล 29 มี.ค. 65   

รอบที่ 2: 29 มี.ค. - 11 เม.ย. 65 ประกาศรางวัล 12 เม.ย. 65

รอบที่ 3: 12 - 25 เม.ย. 65 ประกาศรางวัล 26 เม.ย. 65

รอบที่ 4: 26 เม.ย. - 9 พ.ค. 65 ประกาศรางวัล 10 พ.ค. 65

รอบที่ 5 : 10 - 23 พ.ค. 65 ประกาศรางวัล 24 พ.ค. 65 

รอบที่ 6:  24 พ.ค. - 6 มิ.ย. 65 ประกาศรางวัล 7 มิ.ย. 65

จับรางวัลใหญ่มอเตอร์ไซค์ Vespa วันที่ 15 มิถุนายน 2565


หมายเหตุ 

*ผู้ส่งจะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติเมื่อผู้รับพัสดุนำเลขมากรอก
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ หากพบว่ามีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริต ในการร่วมกิจกรรม
*ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์หลังจากประกาศผลภายใน 15 วัน
*หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
*ผู้ได้รับรางวัลรถมอเตอร์ไซค์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าป้ายทะเบียน ค่าโอน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง