ลงทะเบียนใช้งาน

You're only a step away from using Ninja Van's service! To create an account with us, please provide the following information. Our Sales Ninja will contact you once the account is created with detailed information on next steps.

เพียงไม่กี่ขั้นตอนคุณก็สามารถใช้บริการ Ninja Van ได้แล้ว! เพียงกรอกข้อมูลต่อไปนี้ พนักงานของเราจะติดต่อคุณเพื่อให้ข้อมูลการดำเนินการในขั้นต่อไป.

 

The name that customers will see on our SMS and email communications. ชื่อที่ลูกค้าจะเห็นบน SMS และอีเมล์ที่เราใช้ติดต่อกับลูกค้าของคุณ
Ninja Drivers will come and pick up your orders at this address. พนักงานขับรถของนินจาจะมารับสินค้าของคุณตามที่อยู่นี้
This password will be used to access your Shipper Dashboard.
รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้ระบบและตรวจสอบสถานะการส่ง
We will contact the liaison for queries regarding operations. เราจะติดต่อประสานงานกับผู้ติดต่อเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงาน
The information will be used for billing purposes.
ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบเสร็จและใบกำกับภาษี