Bạn có vấn đề cần được hỗ trợ?

Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng của Ninja Van sẽ trả lời bạn trong vòng 1 ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối

Các Câu Hỏi Thường Gặp có thể giúp được bạn.

Nếu không, hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp qua các kênh hỗ trợ sau:

Hoặc điền ngay thông tin vào mẫu đơn bên dưới, đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng của Ninja Van sẽ trả lời bạn trong vòng 1 ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (10AM - 6PM).

Để liên hệ bộ phận truyền thông, vui lòng gửi mail đến media@ninjavan.co