TechCrunch, 19 tháng 4 2016

Ninja Van gọi vốn thành công 30 triệu USD để xây dựng mạng lưới chuỗi cung ứng trên Đông Nam Á.

Bloomberg, 19 April 2016

Abraaj Leads Funding Round for Asian E-Commerce Player Ninja Van
 

E27, 15 Sep 2015

Four hours of sleep is enough, there is never nothing to do: Ninja Van CEO...

TODAY, 9 Aug 2015

Rewriting how logistics is done

e27, 19 tháng 4 2016

Ninja Van gọi được vốn 30 trệu USD từ quỹ Abraaj, họ sẽ đến các thị trường mới.

Tech in asia, 8 Dec 2015

Ninja Van's new service Ninja Collect lets you pick up your ecommerce parcels yourself

The Straits Times, 2 Sep 2015

Riding High on the E-Commerce Wave

Deal Street Asia, 2 Mar 2015

Ninja Van raises $2.5m Series A from Monk's Hill