Bạn có vấn đề cần được hỗ trợ?

Xin vui lòng tham khảo các câu hỏi thường gặp hoặc điền vào mẫu đơn hỗ trợ (tại đây). Các nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ phản hồi trong 1 ngày làm việc, từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Các Câu Hỏi Thường Gặp có thể giúp được bạn.

Nếu không, hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp qua các kênh hỗ trợ sau:

Để liên hệ bộ phận truyền thông, vui lòng gửi mail đến media@ninjavan.co