Quy trình thực hiện Chính sách Tố giác sai phạm

Báo cáo tố giác được tạo thông qua đường dẫn sau: 

report.speeki.com 

Người tố giác phải nhập mã công ty NINJAVAN để tạo báo cáo tố giác.
Tập đoàn Ninja Van sử dụng Speeki một nền tảng truyền tải và quản lý tố giác bảo mật và chuyên dụng.

Báo cáo tố giác là gì?

Người lao động của Ninja Van và những người bên ngoài Ninja Van, như nhà cung cấp, người gửi hàng, nhà thầu và các bên liên quan khác, có thể sử dụng kênh báo cáo dưới đây để báo cáo bất kỳ sơ xuất, sai phạm, hành vi làm trái hoặc không tuân thủ yêu cầu về sức khỏe, an toàn, môi trường cũng như quy định của nhân viên và tài xế xe tải, xe máy của Ninja Van trong quá trình làm việc.

Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Giả mạo
 • Hành vi không trung thực hoặc lừa đảo của nhân viên và tài xế xe tải, xe máy của Ninja Van
 • Trộm cắp tiền hoặc tài sản Công ty
 • Lạm dụng quyền hạn
 • Hành vi không tuân thủ quy định sức khỏe, an toàn, môi trường nghiêm trọng
 • Hành vi phân biệt đối xử của nhân viên Ninja Van
 • Hành vi quấy rối hoặc không đúng chuẩn mực của nhân viên và tài xế xe tải, xe máy của Ninja Van
 • Tham nhũng và hối lộ
 • Hành vi không tuân thủ quy định và pháp luật

Kênh tố giác không dành cho người nhận bưu kiện để gửi khiếu nại đến Ninja Van về bưu kiện thất lạc, bưu kiện hư hỏng, giao hàng chậm, vấn đề bảo mật thông tin và các vấn đề khác liên quan đến dịch vụ vận chuyển của Ninja Van. Đối với các vấn đề này, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin của Ninja Van.

Chính sách Tố giác sai phạm của Tập đoàn Ninja Van

1. Mục đích

Ninja Van cam kết thực hiện hoạt động kinh doanh phù hợp với các quy định quản trị doanh nghiệp và tuân thủ tất cả pháp luật và yêu cầu luật định. Công ty không khoan nhượng đối với bất kỳ sơ xuất, sai phạm, hành vi làm trái hoặc không tuân thủ yêu cầu về sức khỏe, an toàn, môi trường cũng như quy định của nhân viên và tài xế xe tải, xe máy của Ninja Van trong quá trình làm việc. 

Chính sách này nhằm mục đích:

 • Khuyến khích người tố giác gửi đến Ninja Van các báo cáo đúng sự thật và kịp thời về các hành vi không chuẩn mực hoặc không tuân thủ;
 • Cho phép Công ty giải quyết các báo cáo nêu trên bằng cách thực hiện các hành động thích hợp mà Công ty cho là phù hợp với hoàn cảnh và theo đúng pháp luật địa phương;
 • Bảo vệ người gửi báo cáo tố giác ngay tình khỏi những đối xử không công bằng hoặc không chuẩn mực là hậu quả từ việc họ gửi báo cáo tố giác; và
 • Khi người tố giác có yêu cầu, làm rõ cách thức bảo mật danh tính của người tố giác.

Kênh tố giác không dành cho người nhận bưu kiện để gửi khiếu nại đến Ninja Van về bưu kiện thất lạc, bưu kiện hư hỏng, giao hàng chậm, vấn đề bảo mật thông tin và các vấn đề khác liên quan đến dịch vụ vận chuyển của Ninja Van. Đối với các vấn đề này, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin của Ninja Van.

2. Phạm vi

Người lao động của Ninja Van và những người bên ngoài Ninja Van, như nhà cung cấp, người gửi hàng, nhà thầu và các bên liên quan khác, có thể sử dụng kênh báo cáo quy định tại Chính sách này để báo cáo bất kỳ sơ xuất, sai phạm, hành vi làm trái hoặc không tuân thủ yêu cầu về sức khỏe, an toàn, môi trường cũng như quy định của nhân viên và tài xế xe tải, xe máy của Ninja Van trong quá trình làm việc. . 

Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Giả mạo
 • Hành vi không trung thực hoặc lừa đảo của nhân viên và tài xế xe tải, xe máy của Ninja Van
 • Trộm cắp tiền hoặc tài sản Công ty
 • Lạm dụng quyền hạn
 • Hành vi không tuân thủ quy định về sức khỏe, an toàn, môi trường nghiêm trọng
 • Hành vi phân biệt đối xử của nhân viên Ninja Van
 • Hành vi quấy rối hoặc không đúng chuẩn mực của nhân viên và tài xế xe tải, xe máy của Ninja Van
 • Tham nhũng và hối lộ
 • Hành vi không tuân thủ quy định và pháp luật

3. Kênh báo cáo 

 1. Công ty có nền tảng truyền tải và quản lý tố giác bảo mật và chuyên dụng – cung cấp bởi Speeki – một nhà cung cấp dịch vụ nền tảng báo cáo điện tử. Các báo cáo tố giác gửi đến Ninja Van có thể được tạo lập thông qua đường dẫn trang web: report.speeki.com (người tố giác cần nhập mã công ty NINJAVAN).
 2. Tự nguyện tiết lộ danh tính
  Người tố giác có thể tạo báo cáo tố giác mà không cần tiết lộ danh tính cá nhân của mình.

  Công ty khuyến khích người tố giác cung cấp họ tên và chi tiết thông tin liên lạc của mình trong báo cáo tố giác khi có thể. Việc cung cấp này sẽ giúp Công ty có thể liên lạc với người tố giác khi cần thêm thông tin hoặc để xác minh thông tin.

  Các báo cáo tố giác ẩn danh có thể sẽ tạo ra khó khăn cho Công ty khi điều tra hoặc xử lý báo cáo một cách hiệu quả do các thông tin cung cấp có thể chưa đầy đủ.

  Toàn bộ các báo cáo tố giác, bao gồm cả danh tính của người tố giác, sẽ được đối xử như thông tin mật và mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để đảm bảo việc bảo mật thông tin được duy trì trong suốt quá trình điều tra và các hành động tiếp sau đó.

  Các báo cáo tố giác ẩn danh vẫn sẽ được xem xét và điều tra bởi Công ty với điều kiện rằng Công ty có toàn quyền quyết định rằng các cơ sở xử lý và thông tin có đầy đủ hay không. 
 3. Tạo báo cáo tố giác
  Các báo cáo tố giác phải được tạo nhanh chóng thông qua nền tảng truyền tải và quản lý tố giác bảo mật và chuyên dụng của Công ty tại đường dẫn: report.speeki.com (người tố giác cần nhập mã công ty NINJAVAN). Người tố giác cần điền toàn bộ những thông tin bắt buộc mà nền tảng này yêu cầu. Để Công ty có thể điều tra và tiến hành những hành động phù hợp, người tố giác nên cung cấp các thông tin nhiều nhất và chi tiết nhất có thể.

  Tất cả những báo cáo tố giác sẽ được gửi đến Người Tiếp nhận (người này sẽ là Trưởng Phòng Nhân sự Tập đoàn, với Tổng Cố vấn là người thay thế), Người Tiếp nhận sẽ xem xét và toàn quyền quyết định các hành động cần thiết cần thực hiện. Nếu báo cáo tố giác có liên quan đến Chức vụ Cấp cao Tập đoàn của Công ty, Giám đốc Điều hành Tập đoàn sẽ toàn quyền quyết định các hành động cần thiết cần thực hiện. 

4. Bảo vệ người tố giác

Tập đoàn nghiêm cấm phân biệt đối xử, trả thù, hoặc quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào đối với người tố giác nộp báo cáo tố giác một cách ngay tình. Nếu người tố giác tin rằng mình bị phân biệt đối xử, trả thù, hoặc quấy rối vì đã báo cáo theo Chính sách này, người tố giác nên ngay lập tức báo cáo về việc này cho Giám đốc Điều hành Tập đoàn. Việc báo cáo cần được thực hiện nhanh chóng để tạo điều kiện cho việc điều tra và tiến hành các hành động phù hợp.

5. Xử lý các báo cáo tố giác

Người Tiếp nhận có thể xử lý và có hành động về báo cáo tố giác theo toàn quyền quyết định của mình với điều kiện rằng các yêu cầu của Chính sách này cần phải được tuân thủ tại mọi thời điểm. Toàn bộ thông tin cung cấp trong quá trình điều tra sẽ được bảo mật, trừ trường hợp cần thiết hoặc phù hợp để tiến hành điều tra và thực hiện các hành động khắc phục, theo quy định và pháp luật điều chỉnh. 

Công ty bảo lưu quyền đưa bất kỳ một báo cáo tố giác nào ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả cơ quan hành pháp.

Nếu, khi kết thúc điều tra, mà Công ty xác định rằng có vi phạm đã xảy ra, hoặc các cáo buộc đúng sự thật, Công ty có thể tiến hành toàn bộ các hành động cần thiết, bao gồm cả việc xử lý kỷ luật, theo cách mà Công ty xét thấy phù hợp. Tại mọi thời điểm Công ty không có nghĩa vụ tiết lộ các hành động đã thực hiện với lý do các hành động này nhạy cảm về mặt thương mại hoặc liên quan đến dữ liệu cá nhân.  

Công Ty Tnhh Nin Sing Logistics
Địa chỉ: 117/2D1 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số ĐKKD: 0312087302 cấp lần đầu ngày 13/12/2012 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
Giấy Phép Bưu Chính số 98/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp điều chỉnh lần thứ 2 ngày 18/02/2022.
Văn Bản Xác Nhận Thông Báo Hoạt Động Bưu Chính số 1119/XN-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp điều chỉnh lần thứ 1 ngày 29/03/2022