၄၀၄

အိုး! သင်ရှာနေတဲ့စာမျက်နှာကိုငါတို့ရှာမတွေ့ဘူး။