ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များမူဝါဒ (Privacy Policy)


Time Definite Delivery (TDD) သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ လုံခြုံမှုကို အလေးအနက်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အချက်အလက်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအားလုံးကို လိုက်နာရန် ကတိကဝတ်ပြုပါသည်။ ဤမူဝါဒသည် Time Definite Delivery (TDD) မှ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို မည်သို့စီမံသည်၊ စုဆောင်းသည်၊ အသုံးပြုသည်နှင့် ထုတ်ဖော်ပြသသည်ကို ပြဌာန်းထားပါသည်။ ဤမူဝါဒသည် Time Definite Delivery (TDD) မှ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော်ပြသခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။

Time Definite Delivery (TDD) သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ၎င်း၏ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် ကတိကဝတ်ပြုထားပါသည်။ သင်၏ အချက်အလက်များကို Time Definite Delivery (TDD) ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Time Definite Delivery (TDD) စနစ် (Platform) ကိုသာ တင်သွင်းရမည်။ တိကျမှန်ကန်ပြီး လက်ရှိ နောက်ဆုံးအချက်အလက်များ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲမှုများရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးရမည်။ သင်ပေးအပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို အတည်ပြုရန် စာရွက်စာတမ်းများကို Time Definite Delivery (TDD) မှ လိုအပ်လျှင် တောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

သတင်းအချက်အလက်များကို သင်၏ ဆန္ဒအလျောက်တင်ပြမှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ရယူနိုင်လိမ့်မည်။ သင်က သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံမပေးလျှင် သို့မဟုတ် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရန် သင်၏သဘောတူညီမှုကို ရုပ်သိမ်းလိုက်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့သော သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အချိန်မရွေး ရယူခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သီးခြားပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ အချက်အလက်များကို ပေးအပ်လျှင် သင်သည် သီးခြားပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ မျှဝေရန်နှင့် လွှဲပြောင်းရန် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းထံမှ လိုအပ်သော ခွင့်ပြုချက်ကို သင်ရရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်။

Time Definite Delivery (TDD) ဘာလုပ်သလဲ။

Time Definite Delivery (TDD) သည် သီးခြားဖြစ်သော ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ အွန်လိုင်းနှင့် ပြင်ပ လက်လီရောင်းချသူများနှင့် ကုန်သည်များ (“ပေးပို့သူများ") ၏ကိုယ်စား ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူသူ (“ပစ္စည်းလက်ခံသူ”) များထံ ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဤပေါ်လစီတွင် မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ အကျုံးဝင်သနည်း။

သင်သည် Time Definite Delivery (TDD) အကောင့်တစ်ခုကို ဖွင့်သောအခါ သို့မဟုတ် Time Definite Delivery (TDD) စနစ် (Platform) မှတစ်ဆင့် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များတွင် - ၁။ အမည် (အပြည့်အစုံ)၊ ၂။ ပေးပို့မည့်လိပ်စာ (အိမ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်)၊ ၃။ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ၄။ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ ၅။ ဝယ်ယူသည့် ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက် (ထုတ်ကုန်၏ဖော်ပြချက်၊ အရေအတွက်နှင့် ငွေတောင်းခံလွှာအချက်အလက်)၊ ၆။ သင်နှင့် အခြားတစ်ဦးချင်း ပစ္စည်းလက်ခံသူများကို ကုန်ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ရန်အတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ လိုအပ်သော အခြားသတင်းအချက်အလက်များ။

Time Definite Delivery (TDD) သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို မည်သို့ရယူသနည်း။

Time Definite Delivery (TDD) သည် သီးခြားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့် အခြားတစ်ဦးချင်း ပစ္စည်းလက်ခံသူများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပေးပို့သူများနှင့် သီးခြားဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သူများထံမှ လက်ခံရရှိသည်။

Time Definite Delivery (TDD) သည် ကုန်ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ခြင်း လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ထပ်မံတောင်းခံရန်အတွက် Time Definite Delivery (TDD) သည် အခါအားလျော်စွာ အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် Time Definite Delivery (TDD) သို့ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ပေးအပ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် Time Definite Delivery (TDD) ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော်ခြင်း မူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသော ရည်ရွယ်ချက်များအပါအ၀င် မူဝါဒ၏ စည်းကမ်းချက်များကို သင်သဘောတူသည်ဟုမှတ်ယူရမည်။

Time Definite Delivery (TDD) သည် ပေးပို့သူများထံမှ မည်သည့် အရာများကို လိုအပ်သနည်း။

ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့သူများနှင့် Time Definite Delivery (TDD) ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သီးခြား၀န်ဆောင်မှုပေးသူများသည် သင်နှင့် အခြားတစ်ဦးချင်း ပစ္စည်းလက်ခံသူများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို Time Definite Delivery (TDD) အားပေးအပ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့သူများနှင့် သီးခြား၀န်ဆောင်မှုပေးသူများသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံမှပြဌာန်းထားသောဥပဒေများကို အပြည့်အဝလိုက်နာမည်ဟု Time Definite Delivery (TDD) သို့ အာမခံကြရသည်။

Time Definite Delivery (TDD) ၏ ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ပစ္စည်းပေးပို့သူများသည် အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို လိုက်နာကြရမည်။

၁။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော်ခြင်းမပြုလုပ်မှီ သဘောတူခွင့်ပြုချက် ရယူရမည်။

၂။ ကုန်ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ရန်အတွက် Time Definite Delivery (TDD) ကဲ့သို့သော သီးခြားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများမှ ပစ္စည်းလက်ခံသူ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အသုံးပြုပါမည်ဟု ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့သူများသည် ပစ္စည်းလက်ခံသူများကို အသိပေးအကြောင်းကြားရမည်။

၃။ ကုန်ပစ္စည်းများကို အချိန်မီ ပြီးအောင်မြင်စွာပို့ဆောင်ပြီး ပစ္စည်းလက်ခံသူများ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန်အတွက် စုဆောင်းထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည် တိကျမှန်ကန်ပြီး ပြည့်စုံရမည်။

Time Definite Delivery (TDD) သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို မည်သို့အသုံးပြုသနည်း။

ကျွန်ုပ်တို့သည် (သီးခြားအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဆက်စပ်ကုမ္ပဏီများ၊ သီးခြား၀န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် သီးခြားရောင်းချသူများနှင့် မျှဝေခြင်းအပါအ၀င်) သင့်ထံမှ ရရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို သင့်အတွက် ၀န်ဆောင်မှုပေးရန်၊ သင့်ထံသို့ အချိန်မီ ပြီးမြောက်အောင်မြင်စွာ ပို့ဆောင်နိုင်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှု အရည်အသွေးတိုးတက်ရန် အပါအဝင် အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များ အားလုံး သို့မဟုတ် အချို့အတွက် အသုံးပြုပါသည်။

၁။ Time Definite Delivery (TDD) ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစီမံရန် နှင့် မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာရန်၊ ၂။ ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်ရန်၊ ၃။ သင်၏ ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းကို ခြေရာကောက်ခြင်း (Tracking) နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၊ ၄။ သင်၏ ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်း အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားအကြောင်းကြားရန်၊ ၅။ ပစ္စည်းပို့ဆောင်နေချိန်နှင့် ပို့ဆောင်ပြီးချိန်တွင် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် သင်ထံမှ တုံ့ပြန်ချက် (Feedback) များရယူနိုင်ရန်၊ ၆။ သင်၏မေးမြန်းချက်များနှင့် တောင်းဆိုမှုများကို ပြန်လည်ဖြေကြားရန်နှင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ ၇။ ငွေတောင်းခံလွှာ၊ အငြင်းပွားမှုများနှင့် လိမ်လည်မှုနှင့်ပတ်သက်ကိစ္စများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ဆောင်ရန်၊ ၈။ တိုင်ကြားချက်များ၊ ပြဿနာများ သို့မဟုတ် အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းရန်၊ ၉။ ပစ္စည်းပို့ဆောင်သူနှင့် သင်တို့ အကြား ဆက်သွယ်မှုများ လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန်၊ ၁၀။ အရည်အသွေးအာမခံချက်၊ ၀န်ထမ်းများအားသင်ကြားပို့ချခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် အခြားဆက်သွယ်မှုများကို လေ့လာခြင်း သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ၁၁။ မီဒီယာကြေငြာချက်များနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေကြားမှုများပြုလုပ်ရန်၊ ၁၂။ သင်၏တည်နေရာ၊ ဦးစားပေးမှုများ၊ လူဦးရေနှင့်နေထိုင်မှုပုံစံအကြောင်းအရာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူများ၏ အတွေ့အကြုံများကို ပိုမိုနားလည်ကောင်းမွန်စေခြင်းတို့အတွက် သုတေသနနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုပြုလုပ်ရန်၊ ၁၃။ အာမခံတောင်းဆိုမှုများနှင့် ငွေတောင်းခံမှုများကို Time Definite Delivery (TDD) ၏ မူဝါဒများနှင့်အညီ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ၁၄။ ဥပဒေရေးရာကိစ္စများ (ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်နှင့် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်းအပါအဝင်)ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ ၁၅။ စာရင်းအင်း၊ အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဥပဒေလိုက်နာမှုနှင့် မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းများဆောင်ရွက်ရန်၊ ၁၆။ တရားဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှဖြစ်စေ ပြဌာန်းထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ဥပဒေများ၊ ကျင့်၀တ်စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ ၁၇။ အထက်ဖော်ပြပါအချက်များနှင့် ဆက်စပ်လျှက်ရှိသော အကြောင်းအရာများကို ဆောင်ရွက်ရန်၊ ၁၈။ ၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်း (အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းချက်များ (Terms of use) တွင်ဖော်ပြထားပါသည်)နှင့် Time Definite Delivery (TDD) စနစ် (Platform) ကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်း ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်၊ ၁၉။ Time Definite Delivery (TDD) စနစ် (Platform) တွင် သင်တောင်းဆိုသော ဝန်ဆောင်မှု (Time Definite Delivery (TDD))သို့မဟုတ် သီးခြားရောင်းချသူများမှ ရောင်းချသည့် ကုန်ပစ္စည်းအတွက်) ကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ (Time Definite Delivery (TDD) စနစ် (Platform) တွင် သင်ပြုလုပ်သော ငွေပေးချေမှုကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်ကဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။) ၂၀။ Time Definite Delivery (TDD) စနစ် (Platform) တွင် သင်ဝယ်ယူထားသော ကုန်ပစ္စည်း (Time Definite Delivery (TDD) သို့မဟုတ် သီးခြားရောင်းချသူများမှ ရောင်းချသည့် ကုန်ပစ္စည်း) ကို ပို့ဆောင်ပေးရန်၊ (သင့်ထံသို့ ကုန်ပစ္စည်းများ (Time Definite Delivery (TDD) သို့မဟုတ် သီးခြားရောင်းချသူများမှ ရောင်းချသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ) ပို့ဆောင်ရန် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို သီးခြားအဖွဲ့အစည်း (ဥပမာအားဖြင့် ပစ္စည်းပို့သူ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းရောင်းချသူ)သို့ လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။) ၂၁။ သင့်ထံသို့ ကုန်ပစ္စည်း (Time Definite Delivery (TDD) သို့မဟုတ် သီးခြားရောင်းချသူများမှ ရောင်းချသည့် ကုန်ပစ္စည်း) ပို့ဆောင်ခြင်း၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို အသိပေးရန်နှင့် လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုအထောက်အပံ့များ ပေးရန်၊ ၂၂။ သတင်းအချက်အလက်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း၊ သီးခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတည်ပြုခြင်းတို့ပြုလုပ်ပြီး သတင်းအချက်အလက်များ တိကျသေချာစေရန်၊ ၂၃။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏အကောင့် (ရှိခဲ့လျှင်) ကို စီမံရန် သင်ပေးထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အသုံးပြုမည်။ သင်၏ အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အရောင်းအ၀ယ်များကို အတည်ပြုခြင်း၊ Time Definite Delivery (TDD) စနစ် (Platform) မှ ဒေတာများကို ရယူအသုံးပြုခြင်းကို စစ်ဆေးခြင်း၊ Time Definite Delivery (TDD) စနစ် (Platform) ကို အသုံးပြုသူများအတွက် အပြင်အဆင်၊ တည်ဆောက်ပုံနှင့် ပါ၀င်သောဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ Time Definite Delivery (TDD) စနစ် (Platform) ကို အသုံးပြုသူများအား ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ လူဦးရေနှင့်နေထိုင်မှုပုံစံအကြောင်းအရာ နှင့် အလေ့အထများကို သုတေသနပြုခြင်း၊ သင့်အတွက် အသုံးဝင်မည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ သင်တောင်းဆိုထားသော သတင်းအချက်အလက်များ (ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် သီးခြားရောင်းသူများ၏ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ သတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင်) ကို သင့်အားပေးအပ်ခြင်း ၂၄။ သင်သည် Time Definite Delivery (TDD) တွင် အကောင့်တစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ထားခြင်း သို့မဟုတ် Time Definite Delivery (TDD) စနစ် (Platform) မှ တစ်ဆင့် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အားပေးပို့ထားခြင်းတို့ရှိလျှင် သင့်ထံသို့ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များနှင့် ပစ္စည်းများ၊ သီးခြားရောင်းသူများ၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအချက်အလက်များကို အခါအားလျော်စွာ ပေးပို့ရန် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါမည်။ သင်ထံသို့ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များပေးပို့ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုလျှင် ပေးပို့ထားသော အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက်များမှတစ်ဆင့် စာရင်းဖျက်ပယ်ရန် အချိန်မရွေး လုပ်ဆောင်ပြီး စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသတင်းအချက်အလက်များကို လက်ခံရရှိခြင်းမှ သင်ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ သင်၏ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့် အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သီးခြားကုမ္ပဏီများ၏ သတင်းလွှာများကို ပေးပို့ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၂၅။ Time Definite Delivery (TDD) သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ထူးခြားသောအခြေအနေများ (ဥပမာအားဖြင့် အသက်အန္တရယ် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးကို ခြိမ်းခြောက်မှုရှိနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ရသော အကြောင်းအချက် သို့မဟုတ် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့်အကြောင်းအချက် သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန်လိုအပ်ချက်) တွင် ထုတ်ဖော်ဖွင့်ဟရန် လိုအပ်ပါမည်။

သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အထက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုသောအခါ စာ၊ ဖက်စ်၊ အီးမေးလ်၊ SMS၊ တယ်လီဖုန်း သို့မဟုတ် အခြားအီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းများဖြင့် သင့်ကို ဆက်သွယ်ပါမည်။

သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ထုတ်ဖော်ခြင်းမှ မည်သို့ကာကွယ်နိုင်သလဲ။

Time Definite Delivery (TDD) သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ထုတ်ဖော်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သော လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ဥပဒေအရလိုအပ်ချက် သို့မဟုတ် အောက်ပါအချက်အလက်များ (ရှေ့အခန်းတွင်ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များအပါအဝင်) မှအပ သီးခြားအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထုတ်ဖော်ခြင်းမပြုပါ။

၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းခွဲများ၊ တွဲဖက်လုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ ၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများ သို့မဟုတ် သီးခြား၀န်ဆောင်မှုပေးသူများ (ကျွန်ုပ်တို့ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အထောက်အပံ့ပေးခြင်းတို့အတွက်) သည် သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ရန်၊ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ ၃။ ရှေ့နေများ၊ စာရင်းစစ်များနှင့် စာရင်းကိုင်များကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတိုင်ပင်ခံများနှင့် ကျွမ်းကျင်အကြံပေးများ၊ ၄။ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေများ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများ၊ ၅။ ဤသို့ထုတ်ဖော်ရန် သင်၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသည့် မည်သူမဆို။

အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Time Definite Delivery (TDD) မှ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို သီးခြားအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါက ဤသီးခြားအဖွဲ့အစည်းများသည် Time Definite Delivery (TDD) ၏ ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ မူဝါဒနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းလိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာကြရမည်။

ထို့အပြင် Time Definite Delivery (TDD) သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စနစ်များမှ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ယိုစိမ့်ခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကူးယူခြင်းများကို ကာကွယ်ရန် လုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးတွင် တင်းကြပ်သောလုံခြုံရေးစံနှုန်းများထားရှိကျင့်သုံးပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏အကူအညီဖြင့်သာ ပြီးပြည့်စုံသော အချက်အလက်လုံခြုံမှုကို ရရှိနိုင်သောကြောင့် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်း ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၊ မေးမြန်းမှုများ သို့မဟုတ် တုံ့ပြန်ချက်များရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို အချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဆောင်ရွက်လိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စနစ်အတွင်းရှိ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရယူရန်၊ ၂။ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်တွင် ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် တည်းဖြတ်ရန်၊ ၃။ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုရန် သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုရုပ်သိမ်းရန်၊ ၄။ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ထမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ သို့မဟုတ် ကန်ထရိုက်တာများမှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုခြင်းကို သတင်းပို့ရန်၊ ၅။ ပစ္စည်းပေးပို့သူများထံမှ သင်၏ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အသုံးပြုနေကြောင်း သတင်းပို့ရန်၊ ၆။ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်သော အခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် မေးခွန်းများအားထုတ်ဖော်ပြောရန်၊

ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များမူဝါဒနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ဆက်သွယ်လိုလျှင် info@tdd-mm.com သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

ပေါ်လစီကိုပြောင်းလဲခြင်း

Time Definite Delivery (TDD) သည် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ဤမူဝါဒအား အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။ ပြင်ဆင်ထားသော မူဝါဒကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အချိန်မရွေးရနိုင်သည်။

Time Definite Delivery (TDD) ၏ အခွင့်အရေး

Time Definite Delivery (TDD) သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို တရားဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အစိုးရ၊ အခွန်နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုရေး သို့မဟုတ် အခြားအာဏာပိုင်များအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်နှင့် အခြားအခွင့်အရေး ပိုင်ရှင်များထံသို့ (Time Definite Delivery (TDD) သည် လိုက်နာရန်စည်းကမ်းများ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ အမိန့်အာဏာ၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏တောင်းဆိုချက် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောဆန္ဒအရ ခိုင်လုံသောအကြောင်းရင်းများရှိသည်ဟု ယုံကြည်လျှင်) ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိသည်။ အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာများကြောင့် Time Definite Delivery (TDD) သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ခြင်းအတွက် သင်သည် Time Definite Delivery (TDD) ကို တရားဥပဒေအရာ အရေးယူခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် အခြားမည်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ မပြုလုပ်ပါဟု သဘောတူပါသည်။