ဆက်သွယ်ရန်

Ninja Van ရှိသင့်တော်သောလူများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါပုံစံမှသင်၏မေးမြန်းချက်ကိုတင်ပြပါ.

နောက်တစ်နည်းအားဖြင့်အောက်ပါ channel မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။

ချောထုပ်ကိစ္စများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ဖုန်းနံပါတ်

+95 9 777 111 001

ချောထုပ်ကိစ္စများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အီးမေးလ်

support_mm@ninjavan.co