ဆက်သွယ်ရန်

သင်သိလိုသောအကြောင်းအရာများအား ကူညီပေးမယ့်နင်ဂျာ နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုက်ပါ

ချောထုပ်ကိစ္စများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အီးမေးလ်

support_mm@ninjavan.co

ချောထုပ်ကိစ္စများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ဖုန်းနံပါတ်

+95 9 777 111 001