เริ่มติดตามพัสดุโดยเลือกผู้จัดส่ง และป้อนหมายเลขอ้างอิงของลูกค้าในช่องด้านบน

เช็คพัสดุ