เกี่ยวกับนินจาแวน

นินจาแวนก่อตั้งขึ้นในปี 2557 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยกลุ่มเพื่อน คุณ Lai Chang Wen คุณ Boxian Tan และ คุณ Shaun Chong จากการเริ่มต้นด้วยรถตู้มือสอง 1 คัน 


‘ไม่หรอก เรามีรถตู้อีกหลายคัน อย่ากังวลไปเลย’ - Lai Chang Wen, CEO

ผู้ก่อตั้งของเรา

Lai Chang Wen

Co-Founder + CEO

Shaun Chong

Co-Founder + CTO

Tan Boxian

Co-Founder + COO

Who would have known that the company, which was initially founded to support their fashion line, would soon expand across Southeast Asia to become one of the leading contenders in the logistics industry. Today, Ninja Van operates in six of the region’s key markets - Singapore, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Philippines, and Thailand.

Ninja Van is committed to providing quality logistics solutions to e-commerce businesses across SEA.

เราทำการจัดส่งพัสดุในระดับภูมิภาค

วัฒนธรรมองค์กรของเรา

คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าแวดวงโลจิสติกส์นั้นไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่ แต่ที่นินจาแวน เราคอยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้กับระบบของเราอยู่เสมอ ด้วยการเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา

ค่านิยมองค์กรของเรา

เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเรา