ความยั่งยืน

การให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม

นินจาแวนก่อตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจ:เพื่อเชื่อมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ากับโลกแห่งความเป็นไปได้ เมื่อธุรกิจของเราขยายตัว เรามีโอกาสและความรับผิดชอบในการทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เรากำลังดำเนินการเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์นี้ไปสู่การปฏิบัติโดยพยายามสร้างผลกระทบที่มีความหมายทั่วทั้งภูมิภาค

ตั้งแต่ปี 2022 นินจาแวน ได้เริ่มผสมผสานความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของเรา โดยกำหนดตัวชี้วัดสำคัญเพื่อประเมินความก้าวหน้าของเรา ด้านล่างนี้คือกรอบการทำงานและแผนงานด้านความยั่งยืนของเราซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับทีมงานของเราในการวัดผลและจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของเราจะเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม


ความยั่งยืนที่ นินจาแวน

ด้านสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ถือเป็นภาคส่วนที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนสูง นี่คือเหตุผลที่เราลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลงทุนในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทางสังคม

ทุกธุรกิจหมุนรอบสามสิ่ง: พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า ซึ่งถือเป็นความสำคัญและความรับผิดชอบของเราในการสร้างระบบนิเวศที่ดีเพื่อให้ทุกส่วนเจริญเติบโต

เรียนรู้เพิ่มเติม

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการยังเป็นส่วนสำคัญของความยั่งยืนทางธุรกิจอีกด้วย เรามุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจที่มีวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและความรับผิดชอบร่วมกัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

การจัดการ Carbon Footprint

ทุกธุรกิจต่างมีบทบาทหน้าทีในการจัดการกับวิกฤติสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสูงที่สุด เราจึงมีความสามารถในการสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ผ่านการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ นั่นคือเหตุผลที่เราเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจ วัดผล และจัดการ Carbon Footprint ของเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความแตกต่างในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ของเราได้

การจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอนของเรา

ในขณะที่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์เผชิญกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากภาคอีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโต นินจาแวนมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของเรา

เราเพิ่งเริ่มสร้าง นินจาแวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และอยู่ในขั้นตอนการวัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งหมดของเรา นอกจากนี้ เรายังสำรวจความเป็นไปได้ในการปรับใช้โซลูชันที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เช่น ยานพาหนะไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่เผาไหม้สะอาดยิ่งขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค

การเปลี่ยนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวด้วยวัสดุที่ยั่งยืน

ขยะพลาสติกเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมของเรา ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศในมหาสมุทรและบนบกเท่านั้น แต่ยังผลิตไมโครพลาสติกที่ซึมเข้าไปในดินและส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์ที่จำเป็นหลายชนิด

ที่ นินจาแวนเรากำลังดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติกถูกฝังกลบและสถานที่กำจัดขยะ ในก้าวแรกในการลดขยะพลาสติกในทุกการดำเนินงานของเรา เรากำลังลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในการดำเนินงานคลังสินค้าของเราและการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้หากเป็นไปได้

การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม

เราทุกคนมีความรับผิดชอบในการปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลภาวะ การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจะมีผลกระทบมากที่สุดเมื่อประสานงานกันในทุกภาคส่วน ปัจจบุันนินจาแวนได้ให้การสนับสนุนแคมเปญ โครงการ และนโยบายทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศที่ทำงานเพื่อขับเคลื่อนผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การสร้างชุมชนที่ดีในการทำงานและอยู่อาศัย

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 นินจาแวน ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น Great Place to Work® certified company  ในประเทศสิงคโปร์ ทีมผู้บริหารของเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างให้กับพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรของเรามาโดยตลอด 

ความมุ่งมั่นต่อธุรกิจและชุมชนในท้องถิ่น

SMEs เป็นเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) มาโดยตลอด จากข้อมูลของธนาคารโลก SMEs “คิดเป็น 90% ของภาคธุรกิจ และมากกว่า 50% ของอัตราการจ้างงานทั่วโลก SMEs อย่างเป็นทางการมีส่วนร่วมมากถึง 40% ของรายได้ประชาชาติ (GDP) ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่”

SMEs เหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในเครือข่ายโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของ นินจาแวน อีกด้วย

  • Ninja Points: เราเป็นพันธมิตรกับร้านค้า เอาท์เล็ตอิสระหลายพันแห่งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อมอบช่องทางในการสร้างรายได้พิเศษให้กับพวกเขา
  • Ninja Masterclass: มาสเตอร์คลาสทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ของเราได้เตรียมทักษะและข้อมูลเชิงลึกให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายพันรายเพื่อปรับตัวและประสบความสำเร็จในเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน
  • Ninja Mart: การเชื่อมโยงพันธมิตรแบรนด์ค้าปลีกของเรากับชุมชนในชนบท เครือข่ายการจัดจำหน่าย Ninja Mart ของเราได้ช่วยร้านขายของชำหลายพันแห่งและผู้ประกอบการรายย่อยสร้างแหล่งรายได้ที่ยั่งยืน

ความมุ่งมั่นต่อพนักงานของเรา

อุตสาหกรรมของเราเกี่ยวข้องกับการยกของหนักจำนวนมาก การรับรองความปลอดภัยของพนักงานของเราเป็นหลักการสำคัญของการออกแบบนโยบายของนินจาแวน นโยบายของเรามุ่งเป้าไปที่ป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในที่ทำงาน เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการให้ความรู้แก่พนักงานของเราเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย และติดตามประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในศูนย์ทั้งหมดของเราอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้เรายังได้จัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมเฉพาะสำหรับคนขับเพื่อให้พนักงานจัดส่งมีทักษะและความรู้ในการจัดการความเสี่ยงในที่ทำงาน กรอบการฝึกอบรมปัจจุบันครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การขับรถเชิงป้องกัน การฝึกซ้อมฉุกเฉิน และการอบรมเบื้องต้นสำหรับผู้ขับรถขนส่ง

การกำหนดอนาคตของการทำงาน

สมาชิกในทีมแต่ละคนมีความสำคัญต่อการสร้างชุมชนที่ดี ทีมงานของเรารับสมัครและพัฒนาสมาชิกใหม่อย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ นอกจากนี้เรายังส่งเสริมผลการดำเนินงานทางธุรกิจ นวัตกรรม และความผูกพันของพนักงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

การสร้างธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

ความไว้วางใจคือเสาหลักประการหนึ่งของธุรกิจของเรา นินจาแวน มุ่งมั่นที่จะมีความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกับเรา

การแจ้งเบาะแส

นินจาแวน มีจุดยืนอย่างจริงจังต่อภาระผูกพันทางกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และใช้แนวทางที่ไม่ยอมให้บุคคลใดไม่ปฏิบัติตามหรือการประพฤติมิชอบโดยพนักงานหรือพันธมิตรบุคคลที่สาม เราส่งเสริมความรับผิดชอบโดยสนับสนุนให้สมาชิกในทีมของเรารายงานข้อกังวลหรือคำถามไปยังผู้จัดการ ทีมทรัพยากรบุคคล หรือโดยการรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนผ่านทางช่องทางการแจ้งเบาะแสโดยเฉพาะ หรือส่งอีเมลการปฏิบัติตาม@ninjavan.co.

การปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล

เราตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ผู้ขาย และพนักงานของเรา โดยเราได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งเสริมและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทั่วทั้งระบบออนไลน์ที่นินจาแวน เมื่อภัยคุกคามออนไลน์แพร่หลายมากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น เราจะดำเนินการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงทางดิจิทัลเหล่านี้ เพื่อปกป้องธุรกิจและลูกค้าของเรา