บริษัทนินจาแวน ข้อกฏหมาย ความเป็นส่วนตัวและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ในหน้านี้คุณจะสามารถค้นหาข้อมูลทางกฏหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่บังคับใช้ในบริษัทนินจาแวนโดยทั่ว รวมไปด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัว ระเบียบวินัยสำหรับผู้ขายและเงื่อนไขมาตรฐานของเราในการจัดส่ง

ข้อตกลงในการใช้งาน

  • ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายข้อกำหนดที่ท่านยอมรับเมื่อเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของนินจาแวนและบริการต่างๆ 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายถึงวิธีและเหตุผลในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วิธีในการนำไปใช้และเผยแพร่ และสิทธิของท่านในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประกาศเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  • ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายถึงวิธีที่นินจาแวนใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”).

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแอพลิเคชั่นนินจาแวน

  • ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ท่านยอมรับเมื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นนินจาแวนบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน

นโยบายการแจ้งเบาะแสของนินจาแวนกรุ๊ป

  • นินจาแวนมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอย่างเข้มงวด ด้วยเหตุนี้จึงไม่ยอมรับการไม่ปฏิบัติตามหรือการประพฤติมิชอบใด ๆ ที่กระทำโดยพนักงานหรือบุคคลภายนอก
  • ไปที่ลิงค์นี้เพื่อสร้างรายงานการแจ้งเบาะแสแบบม่ระบุตัวตน และตรวจสอบวิธีการที่นินจาแวนดำเนินการการกับรายงานการแจ้งเบาะแสของท่าน
  • หรือ ท่านสามารถส่งอีเมล์ถึงเราที่ Compliance@ninjavan.co เพื่อรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับใด ๆ

นินจาแวน สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและปรับปรุงข้อกำหนดและนโยบายที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา และตามที่เห็นสมควร เราขอแนะนำให้คุณเข้าเว็บไซต์นี้เป็นประจำเพื่ออ่านและทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดและนโยบายทางกฎหมายของนินจาแวนฉบับล่าสุด

ท่านสามารถส่งคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของหน้านี้ได้ที่

compliance@ninjavan.co

นโยบายหรือข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือแจ้งให้ทราบ