Ninja Van

ข้อตกลงในการใช้งาน

เรา, บริษัท นินจาโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและต่อไปนี้ เรียกว่า (" Ninjavan "," " เรา "," พวกเรา ", " ของเรา " หรือ " บริษัท ") ขอขอบคุณในที่นี้ เรียกว่า (“ คุณ ”,“ ผู้ใช้ ” หรือ “ ผู้ซื้อ”) สำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ninjavan.co, เว็บไซต์มือถือหรือแอพมือถือ (" ไซต์ " หรือ " แพลตฟอร์ม ") ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของเราและการให้บริการของเราผ่านเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้บังคับ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้ (" ข้อตกลงผู้ใช้ ") นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (" นโยบายความเป็นส่วนตัว ") และนโยบายอื่นๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเรา การที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงทั้งหมดกับข้อตกลงผู้ใช้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและนโยบายอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งจะมีผลผูกพันตามกฎหมายและบังคับใช้สัญญาระหว่างคุณกับเรา หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงผู้ใช้นี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณควรหยุดการใช้งานเว็บไซต์ของเราทั้งหมดทันที และแจ้งให้เราหยุดการอัพเดทใดๆ ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ ดังนั้นความล้มเหลวต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะถือว่าถูกผูกมัดด้วยข้อกำหนดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงผู้ใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายอื่นๆ ทั้งหมด

1. วิธีการใช้และข้อตกลง

1.1 การใช้บริการซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของ Ninjavan (โดยรวมเรียกว่า" บริการ "ต่อไปนี้) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเอกสารนี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎอื่นๆ และนโยบายของไซต์ที่ Ninjavan.co อาจเผยแพร่เป็นครั้งคราว เอกสารนี้และกฎและนโยบายอื่นๆ ดังกล่าวของไซต์นั้นเรียกรวมกันว่าด้านล่างว่า“ ข้อกำหนด” โดยการเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการคุณยอมรับเพื่อยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนด กรุณาอย่าใช้บริการหรือเว็บไซต์ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด

1.2 คุณไม่สามารถใช้บริการได้และไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดได้หาก (a) คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับ Ninja van หรือ (b) คุณไม่ได้รับอนุญาตให้รับบริการใดๆ ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์หรือประเทศอื่น ๆ / ภูมิภาครวมถึงประเทศ / ภูมิภาคที่คุณพำนักอาศัยหรือที่คุณใช้บริการ

1.3 นินจาแวนสามารถแก้ไขข้อกำหนดใด ๆ ได้ตลอดเวลา โดยการโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์ ในการใช้บริการหรือบนเว็บไซต์และคุณจะต้องยอมรับว่าข้อกำหนดที่แก้ไขจะมีผลกับคุณ

1.4 หาก Ninjavan ได้โพสต์หรือให้คำแปลของข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษคุณยอมรับว่า การแปลมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและเวอร์ชันภาษาอังกฤษ จะควบคุมการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของคุณ

1.5 คุณอาจต้องทำข้อตกลงแยกต่างหากไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์กับ Ninjavan.co หรือของเรา พันธมิตรสำหรับบริการใดๆ (“ ข้อตกลงเพิ่มเติม”) หากมีความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องระหว่างข้อกำหนดและ ข้อตกลงเพิ่มเติมข้อตกลงเพิ่มเติมจะต้องใช้ เหนือกว่าข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นๆ เท่านั้น

1.6 ข้อกำหนดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เว้นแต่จะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของ Ninjavan.co

2. การให้บริการ

2.1 นิติบุคคลที่คุณทำสัญญาคือ Ninja Logistics Pte Ltd หากคุณเป็นสมาชิกของเว็บไซต์และลงทะเบียนหรือมีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ หากคุณลงทะเบียนในเขตอำนาจศาลนอกสิงคโปร์ คุณกำลังทำสัญญากับ Ninja Logistics Pte Ltd (จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ที่มีข้อบังคับ บริษัท หมายเลข 201412014E) หากคุณลงทะเบียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณกำลังทำสัญญากับบริษัท ในเครือของ Ninjavan เนื่องจากบริการบางส่วน หรือบางส่วนอาจเป็นได้รับการสนับสนุนและให้บริการโดย บริษัท ในเครืของ Ninjavan, Ninjavan อาจมอบบริการบางส่วนให้กับบริษัทในเครือ

2.2 คุณต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์เพื่อเข้าถึงและใช้บริการบางอย่าง นอกจากนี้ Ninjavan ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อจำกัดการเข้าถึงหรือการใช้งานบางอย่าง บริการ (หรือฟีเจอร์ใดๆ ภายในบริการ) เพื่อชำระเงินแก่ผู้ใช้ หรือภายใต้เงื่อนไขอื่นๆ ที่ Ninjavan อาจใช้ดุลยพินิจของเรา

2.3 บริการ (หรือฟีเจอร์ใดๆ ภายใต้การบริการ) อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ ไม่มีการรับประกันหรือการเป็นตัวแทนที่ระบุว่า การบริการ หรือ คุณสมบัติ หรือฟังก์ชั่นเฉพาะหรือประเภทเดียวกัน และขอบเขตของบริการหรือคุณสมบัติและฟังก์ชั่นดังกล่าวจะมีให้สำหรับผู้ใช้ Ninjavan อาจเป็นเพียงดุลยพินิจของเราแต่ผู้เดียว ปฏิเสธหรือสร้างระดับการเข้าถึงและ การใช้บริการต่างๆ (หรือฟีเจอร์ใดๆ ภายในบริการ) ด้วยความเคารพต่อผู้ใช้ที่แตกต่างกัน

2.4 Ninjavan อาจเปลี่ยนแปลง/ อัพเกรด/ กำหนดเงื่อนไขให้/ หยุดชั่วคราว/ หรือหยุดบริการใดๆ (หรือคุณสมบัติใดๆ ภายในบริการ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นว่า ในกรณีของบริการตามค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะส่งผลเสียต่อผู้ใช้ที่ชำระเงินในการใช้บริการนั้น

2.5 บริการบางอย่างอาจจัดทำโดย บริษัท ในเครือของ Ninjavan ในนามของ Ninjavan

3. ผู้ใช้ทั่วไป

3.1 ตามเงื่อนไขของการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเรา คุณยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามทั้งหมด กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้เว็บไซต์หรือบริการ

3.2 คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์หรือบริการเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและภายในของคุณเอง คุณยอมรับว่า (a) คุณจะไม่คัดลอกทำซ้ำดาวน์โหลดเผยแพร่ขายจำหน่ายหรือขายต่อบริการใดๆ หรือข้อมูลข้อความใดๆ รูปภาพกราฟิก คลิปวิดีโอเสียง ไดเรกทอรี ไฟล์ฐานข้อมูล หรือรายชื่อ ฯลฯ ที่มีอยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์ (“ เนื้อหาของเว็บไซต์ ”) และ (b) คุณจะไม่คัดลอกทำซ้ำ ดาวน์โหลด รวบรวม หรือใช้เนื้อหาเว็บไซต์ใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับ Ninjavan หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ การดึงเนื้อหาของระบบออกจากเว็บไซต์อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือรวบรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมการรวบรวมการรวบรวมฐานข้อมูลหรือไดเรกทอรี (ไม่ว่าจะผ่านหุ่นยนต์ สไปเดอร์ อุปกรณ์อัตโนมัติ หรือกระบวนการแบบ manual) โดยไม่ต้องเขียน Ninjavan ไม่อนุญาตในการใช้เนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ไม่ชัดเจนในข้อกำหนด

3.3 คุณต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Ninjavan ซึ่งควบคุมการปกป้องและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ครอบครอง Ninjavan.co และ บริษัท ในเครือของเรา

3.4 Ninjavan อาจอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอโดยบุคคลที่สามผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติ (ในรูปแบบของลิงค์คำ, แบนเนอร์, ช่องทางหรืออื่น ๆ ), API หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและ / หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนใช้งานเว็บไซต์ คุณรับทราบว่า Ninjavan ไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลใดๆ สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว หรือเนื้อหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่จัดทำขึ้น พร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ดังกล่าว

3.5 คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะทำลายความสมบูรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของ Ninjavan และ / หรือผู้ใช้อื่น ๆ หรือเพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.6 คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของระบบคำติชมของ Ninjavan เช่นการออกความคิดเห็นเชิงบวกสำหรับคุณโดยใช้รหัสสมาชิกรองหรือผ่านบุคคลที่สามหรือโดยการออกข้อเสนอแนะเชิงลบที่ไม่มีเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้รายอื่น

3.7 การโพสต์หรือแสดงข้อมูลเนื้อหาใดๆ (“เนื้อหาของผู้ใช้”) บนเว็บไซต์ หรือการให้เนื้อหาของผู้ใช้ต่อ Ninjavan หรือตัวแทนของเรา และตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ ที่คุณอนุญาตให้ Ninjavan แสดง/ ทำซ้ำ/ เผยแพร่/ ดัดแปลง/ แปล/ สร้างงานลอกเลียนแบบ และอื่น ๆ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ / อย่างต่อเนื่อง / ในทั่วโลก / โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ / อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ย่อย (ผ่านหลายระดับ) ใช้เนื้อหาผู้ใช้ใดๆ สื่อ หรือ เทคโนโลยีที่รู้จักกันในขณะนี้ หรือไม่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันในลักษณะใดๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์ การให้บริการและ / หรือ ธุรกิจของผู้ใช้ คุณยืนยันและรับประกันกับ Ninjavan ว่าคุณมีสิทธิ์นี้ และอำนาจทั้งหมด จำเป็นต้องให้สิทธิ์ใช้งานข้างต้น ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลจะถูกใช้และเก็บรักษาตามกฎหมายเท่านั้น

4. บัญชีสมาชิก

4.1 ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์เพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการบางอย่าง (ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนจะถูกเรียกว่า a“ สมาชิก” ด้านล่าง) ยกเว้นการอนุมัติของ Ninjavan ผู้ใช้หนึ่งรายสามารถลงทะเบียนบัญชีสมาชิกหนึ่งบัญชีบนเว็บไซต์ Ninjavan อาจยกเลิกหรือยกเลิกบัญชีสมาชิกของผู้ใช้หากเรามีเหตุผลที่สงสัยว่าผู้ใช้นั้นพร้อมกัน ลงทะเบียนหรือควบคุมบัญชีสมาชิกสองคนขึ้นไป นอกจากนี้ Ninjavan อาจปฏิเสธแอปพลิเคชันของผู้ใช้สำหรับการลงทะเบียนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

4.2 เมื่อลงทะเบียนในไซต์ Ninjavan จะต้องกำหนดบัญชีและออกรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน (ภายหลังจะถูกเลือกโดยผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างการลงทะเบียน) กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแต่ละราย บัญชีอาจเป็นอีเมล์ประเภท web-based เพื่อมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลสำหรับสมาชิกที่จะส่งหรือรับอีเมล์

4.3 ชุดรหัสสมาชิกและรหัสผ่านนั้นไม่ซ้ำกันสำหรับบัญชีเดียว สมาชิกแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับและความปลอดภัยของรหัสสมาชิกและรหัสผ่านของคุณและสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว สมาชิกไม่สามารถแบ่งปันมอบหมายหรืออนุญาตให้ใช้บัญชีสมาชิก ID หรือรหัสผ่านของผู้อื่นได้ คนที่อยู่นอกองค์กรธุรกิจของสมาชิก สมาชิกตกลงที่จะแจ้งให้ Ninjavan ทราบทันทีหากคุณตระหนักถึงการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ ของบัญชีของคุณ

4.4 สมาชิกตกลงว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการโพสต์ใดๆ ข้อมูล บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ คลิกเพื่อยอมรับข้อตกลงหรือกฎเพิ่มเติมใดๆ สมัครเป็นสมาชิกหรือ การชำระเงินสำหรับบริการใดๆ ส่งอีเมล์โดยใช้อีเมล์หรือส่ง SMS) จะถือว่าเพื่อได้รับอนุญาตจากสมาชิก

4.5 สมาชิกยอมรับว่าการแบ่งปันบัญชีของคุณกับบุคคลอื่นหรืออนุญาตให้ผู้ใช้ภายนอกหน่วยงานธุรกิจของคุณเพื่อใช้บัญชีของคุณ (เรียกรวมกันว่า "" การใช้หลายอย่าง "") อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ Ninjavan หรือผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์ สมาชิกจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Ninjavan บริษัท ในเครือของเรา กรรมการพนักงานตัวแทนและผู้แทนต่อต้านการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการสูญเสียผลกำไร) ได้รับความเดือดร้อนเป็นผลมาจากการใช้บัญชีของคุณหลายครั้ง สมาชิกตกลงว่าในกรณีที่มีการใช้บัญชีหรือสมาชิกของคุณหลายครั้ง ความล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ Ninjavan จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น การละเมิดดังกล่าวและจะมีสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของสมาชิกโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อสมาชิก

5. ความรับผิดชอบของสมาชิก

5.1 สมาชิกแต่ละคนรับรองและตกลงว่า (a) คุณมีอำนาจเต็มที่และมีอำนาจในการยอมรับข้อกำหนดเพื่อให้สิทธิ์ใช้งานและการอนุญาตและเพื่อดำเนินการตามภาระผูกพันต่อไปนี้ (b) คุณใช้เว็บไซต์และบริการเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น และ (c) ที่อยู่ที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียนเป็นสถานที่หลักของธุรกิจขององค์กรธุรกิจของคุณ สำหรับจุดประสงค์ของบทบัญญัตินี้สำนักงานสาขาหรือผู้ประสานงานจะไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากและสถานที่ทำงานหลักของคุณจะถือว่าเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของคุณ

5.2 สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ / บริการของคุณดังนี้ ส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนในเว็บไซต์หรือการใช้บริการหรือบัญชีสมาชิกของคุณ สมาชิกแต่ละคนรับรองรับรองและตกลงว่า (ก) ข้อมูลและวัสดุดังกล่าวไม่ว่าจะถูกส่งระหว่างกระบวนการลงทะเบียนหรือหลังจากนั้นตลอดการใช้เว็บไซต์หรือบริการต่อเนื่องนั้นเป็นจริงถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์และ (b) คุณจะรักษาและแก้ไขข้อมูลทั้งหมดโดยทันทีเพื่อให้เป็นจริง ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์

5.3 เมื่อเป็นสมาชิกคุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลในการติดต่อคุณในฐานข้อมูลผู้ซื้อของเรา และอนุญาตให้ Ninjavan และ บริษัท ในเครือของเราแบ่งปันข้อมูลการติดต่อกับผู้ใช้รายอื่น หรือ มิฉะนั้น ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

5.4 สมาชิกแต่ละคนรับรองและตกลงว่า (a) คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการได้รับสิทธิ์ใช้งานของบุคคลที่สาม และการอนุญาตเกี่ยวกับเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่คุณส่ง/ โพสต์/ หรือแสดง; (b) เนื้อหาใดๆ ของผู้ใช้ที่คุณส่ง/ โพสต์/ หรือแสดงผลโดยไม่ได้ละเมิด หรือละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า/ ชื่อการค้า/ ความลับทางการค้า/ หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลที่สามใดๆ (“ สิทธิของบุคคลที่สาม”); (c) คุณมีสิทธิ์และอำนาจในการขายแลกเปลี่ยนแจกจ่าย/ หรือส่งออก/ หรือเสนอขาย/ แลกเปลี่ยน/ จำหน่าย/ หรือส่งออกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อธิบายไว้ในเนื้อหาของผู้ใช้และการขาย/ การค้า/ การจัดจำหน่าย/ หรือการส่งออก หรือข้อเสนอนั้นไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามและ (d) คุณและ บริษัท ในเครือของคุณไม่อยู่ภายใต้ข้อ จำกัด ทางการค้าการลงโทษหรือ ข้อจำกัด ทางกฎหมายอื่นๆ ที่ออกโดยประเทศใดองค์การระหว่างประเทศหรือเขตอำนาจศาล

5.5 สมาชิกแต่ละท่านจะต้องแสดงให้เห็น/ อนุญาตให้/ และตกลงว่าเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณส่ง/ โพสต์ หรือแสดงจะต้อง:

a) เป็นจริง ถูกต้อง และถูกกฎหมาย;

b) ไม่เป็นเท็จ/ ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง

c) ไม่มีข้อมูลที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง/ หมิ่นประมาท/ ข่มขู่หรือล่วงละเมิดอนาจาร/ไม่เหมาะสม/ ไม่เหมาะสมทางเพศ/ หรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์

d) ไม่มีข้อมูลที่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติโดยพิจารณาจาก เชื้อชาติ/ เพศ/ ศาสนา/ สัญชาติ/ ความพิการ/ รสนิยมทางเพศ/ หรืออายุ

e) ไม่ละเมิดข้อกำหนดอื่น ๆ หรือข้อตกลงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

f) ไม่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะผู้ควบคุมการส่งออก/ การคุ้มครองผู้บริโภค/ การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม/ หรือการโฆษณาที่ผิด) หรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ซึ่งอาจละเมิดกฎหมายและข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้;

g) ไม่มีลิงก์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาใดๆ ที่อาจละเมิดข้อกำหนด

5.6 สมาชิกแต่ละคนแสดงให้เห็น/ รับรอง/ และตกลงว่าคุณจะ / เป็น:

a) ดำเนินกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์ตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้;

b) ดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจของคุณกับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นโดยสุจริต

c) ดำเนินกิจกรรมของคุณตามข้อกำหนดและข้อตกลงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

d) ไม่ใช้บริการหรือเว็บไซต์เพื่อฉ้อโกงบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด การขายของที่ถูกขโมยการใช้บัตรเครดิต / เดบิตที่ถูกขโมย);

e) ไม่สวมรอยเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆคุณหรือสังกัดของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ

f) ไม่มีส่วนร่วมในการ spam หรือ phishing;

g) ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงสิ่งที่จะก่อให้เกิดความผิดทางอาญาก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง ฯลฯ) หรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

h) ไม่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการคัดลอก/ ทำซ้ำ/ ใช้ประโยชน์/ หรือเวนคืนไดเรกทอรีต่างๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฐานข้อมูลและรายชื่อของ Ninjavan

i) ไม่เกี่ยวข้องกับไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการทำลายล้างอื่นๆอุปกรณ์และรหัสที่มีผลต่อความเสียหายรบกวนการสกัดกั้นหรือเวนคืนซอฟต์แวร์หรือระบบฮาร์ดแวร์ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

j) ไม่เกี่ยวข้องกับรูปแบบใดๆ ที่จะบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของข้อมูลระบบหรือเครือข่ายที่ใช้โดย Ninjavan และ / หรือผู้ใช้เว็บไซต์หรือเข้าถึงข้อมูลระบบ หรือเครือข่ายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

k) ไม่รวมถึงผู้อำนวยการ/ เจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม / บริษัท ในเครือและเขตอำนาจศาลตามกฎหมายที่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ข้างต้นเป็นผู้จัด หรือมีการดำเนินงานไม่ได้บุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีการลงโทษทางเศรษฐกิจหรือการฉ้อโกงของหน่วยงานของรัฐ/ หน่วยงานระหว่างประเทศ/ หรือหน่วยงานกำกับดูแล และ

l) ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่จะเป็นอย่างอื่นในการสร้างความรับผิดใดๆ สำหรับ Ninjavan หรือ บริษัท ในเครือของเรา

5.7 สมาชิกต้องไม่ใช้บริการและบัญชีสมาชิกเพื่อทำกิจกรรมที่เหมือนหรือคล้ายกับธุรกิจของ Ninjavan

5.8 หากสมาชิกให้ผู้ชี้ขาดทางธุรกิจ สมาชิกแสดงให้เห็น// รับประกัน / และตกลงว่าคุณได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด การอนุมัติและการสละสิทธิ์จากพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ร่วมงานของคุณ(a) ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินธุรกิจของคุณ (b) โพสต์และเผยแพร่รายละเอียดการติดต่อและข้อมูลจดหมายอ้างอิงและความคิดเห็นในนามของพวกเขา; และ (c)บุคคลที่สามสามารถติดต่อผู้ตัดสินธุรกิจดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องหรือ คำแถลงเกี่ยวกับคุณ คุณรับประกันเพิ่มเติมและตกลงว่าการอ้างอิงทั้งหมดจดหมายและความคิดเห็นเป็นความจริงและถูกต้องและบุคคลที่สามสามารถติดต่อได้ ผู้ตัดสินธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณ

5.9 สมาชิกตกลงที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด/ วัสดุอุปกรณ์และการยินยอม และให้ความช่วยเหลือตามสมควรและความร่วมมือที่จำเป็นสำหรับการให้บริการของ Ninjavan ซึ่งประเมินว่าสมาชิกละเมิดหรือไม่ข้อกำหนดและ / หรือการจัดการข้อร้องเรียนใดๆ ต่อสมาชิก ความล้มเหลวของสมาชิกในการทำเช่นนั้นส่งผลให้เกิดความล่าช้า หรือระงับ หรือยุติการให้บริการใดๆ Ninjavan จะไม่ถูกบังคับให้ขยายเวลา ระยะเวลาการให้บริการที่เกี่ยวข้อง และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าการระงับหรือการยกเลิกดังกล่าว

5.10 สมาชิกรับทราบและตกลงว่า Ninjavan ไม่จำเป็นต้องเฝ้าสังเกตหรือปฏิบัติการใดๆ ในการควบคุมเนื้อหาใดๆ ข้อความ หรือวัสดุ หรือข้อมูลใดๆ ที่สร้างได้รับหรือเข้าถึงได้ผ่านบริการหรือเว็บไซต์ Ninjavan ไม่รับรองตรวจสอบหรือรับรองเนื้อหา ความคิดเห็นใดๆ หรือข้อมูลที่ทำโดยสมาชิกใดๆ สมาชิกแต่ละคนเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของการสื่อสารของพวกเขาและอาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาของความคิดเห็นหรือวัสดุหรือข้อมูลอื่นๆ

5.11 สมาชิกรับทราบและตกลงว่าบริการนี้สามารถใช้ได้โดยธุรกิจและตัวแทนของพวกเขาสำหรับการใช้งานทางธุรกิจและไม่ได้สำหรับผู้บริโภครายบุคคลหรือเพื่อการใช้งานส่วนตัว

5.12 สมาชิกรับทราบและตกลงว่าสมาชิกแต่ละคนเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เขตอำนาจศาลเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้เว็บไซต์และบริการทั้งหมดเป็นไปตามที่กล่าวมา

6. การละเมิดโดยสมาชิก

6.1 Ninjavan ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการลบปรับเปลี่ยนหรือปฏิเสธเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่คุณส่ง/ โพสต์ หรือแสดงบนเว็บไซต์ ที่เราเชื่อว่าผิดกฎหมายละเมิดข้อกำหนดอาจทำให้ Ninjavan หรือ บริษัท ในเครือของเรารับผิดหรือพบว่าไม่เหมาะสมในความเห็นของ Ninjavan

6.2 หากสมาชิกรายใดฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ หรือถ้า Ninjavan มีเหตุผลเหตุผลที่เชื่อว่าสมาชิกละเมิดข้อกำหนดใดๆ Ninjavan มีสิทธิ์ดำเนินการทางวินัยตามที่เห็นสมควร รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง: (i) การระงับหรือยกเลิกบัญชีสมาชิกและบัญชีใดๆ และทั้งหมดที่พิจารณาแล้วว่าเกี่ยวข้องกันในบัญชีดังกล่าวโดย Ninjavan ทำตามดุลยพินิจของตน; (ii) การ จำกัด การลดระดับการระงับหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกการเข้าถึงหรือปัจจุบัน หรือ การใช้บริการใดๆ ในอนาคต (iii) ลบรายการผลิตภัณฑ์หรืออื่นๆเนื้อหาผู้ใช้ที่สมาชิกได้ส่ง/ โพสต์ หรือแสดง หรือกำหนดข้อ จำกัด เกี่ยวกับจำนวนรายชื่อผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้เนื้อหาที่สมาชิกอาจโพสต์หรือแสดง; (iv) กำหนดข้อ จำกัด อื่นๆ เกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติหรือฟังก์ชั่นของบริการใดๆ ของ Ninjavanอาจพิจารณาความเหมาะสมตามดุลยพินิจของตน; และ (v) การดำเนินการแก้ไขอื่นๆ การลงโทษทางวินัยหรือการลงโทษที่ Ninjavan อาจเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมในดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียว

6.3 โดยไม่จำกัดความทั่วไปของบทบัญญัติของข้อกำหนดสมาชิกจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดในสถานการณ์ใดๆ ต่อไปนี้:

a) เมื่อมีการร้องเรียนหรือเรียกร้องจากบุคคลที่สามใดๆ Ninjavan มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสมาชิกดังกล่าวมีเจตนาหรือจงใจทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำสัญญากับบุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงการไม่มีข้อจำกัด ที่สมาชิกไม่สามารถจัดส่งสินค้าใดๆ สั่งโดยบุคคลที่สามดังกล่าว หลังจากได้รับราคาในการซื้อ หรือในกรณีที่ รายการที่สมาชิกส่งมอบล้มเหลวอย่างมีนัยสำคัญเพื่อทำตามข้อกำหนดและคำอธิบายที่ระบุไว้ในสัญญาของคุณกับบุคคลที่สาม

b) Ninjavan มีเหตุอันควรสงสัยเช่นสมาชิกใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมยหรือผิดอื่นหรือทำให้เข้าใจผิดข้อมูลในการทำธุรกรรมใดๆ กับคู่สัญญา

c) Ninjavan มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้ไม่เป็นปัจจุบัน/ หรือไม่สมบูรณ์/หรือไม่จริง/ ไม่ถูกต้อง/ หรือทำให้เข้าใจผิด หรือ

d) Ninjavan เชื่อว่าการกระทำของสมาชิกอาจทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินหรือความรับผิดทางกฎหมายต่อ Ninjavan หรือ บริษัท ในเครือของเราหรือผู้ใช้อื่นๆ

6.4 Ninjavan ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ นักสืบเอกชนและ / หรือบุคคลที่สามที่ได้รับความเสียหาย ในการสืบสวนผู้ต้องสงสัยความผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง นอกจากนี้ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและนโยบายที่บังคับใช้ Ninjavan อาจเปิดเผยข้อมูลประจำตัวของสมาชิก/ ข้อมูลการติดต่อและ / หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บัญชีของสมาชิกธุรกรรมหรือกิจกรรมที่ดำเนินการในหรือผ่านเว็บไซต์หากมีการร้องขอโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายบุคคลที่สามที่ได้รับความเสียหายหรือเป็นผลมาจากหมายศาลหรือการดำเนินคดีทางกฎหมายอื่นๆ Ninjavan จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยดังกล่าวและสมาชิกตกลงว่าจะไม่ดำเนินการหรือเรียกร้องกับ Ninjavan สำหรับการเปิดเผยดังกล่าว

6.5 Ninjavan อาจจำกัดเวลาในการตัดสินใจ ระงับ หรือ ยกเลิกการใช้บริการ หรือ เว็บไซต์ของสมาชิกโดยไม่ต้องรับผิดต่อสมาชิกหาก Ninjavan ได้รับการแจ้งเตือนว่าสมาชิกละเมิดข้อตกลงหรือการดำเนินการใดๆ กับบริษัทในเครือของ Ninjavan และการฝ่าฝืนดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่สุจริตหรือหลอกลวง Ninjavan ไม่จำเป็นต้องสอบสวนการละเมิดดังกล่าวหรือขอการยืนยันจากสมาชิก

6.6 สมาชิกแต่ละคนตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Ninjavan บริษัทในเครือของเรา/ กรรมการ/ พนักงานตัวแทน/ และตัวแทน และเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายจากการใดๆ และความเสียหายการสูญเสียการเรียกร้องและหนี้สินทั้งหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายบนพื้นฐานการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน) ซึ่งอาจเกิดจากการส่งโพสต์หรือแสดงเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณจากการใช้งานของคุณเว็บไซต์หรือบริการหรือจากการละเมิดข้อกำหนด

6.7 สมาชิกแต่ละคนตกลงเพิ่มเติมว่า Ninjavan จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อคุณหรือบุคคลอื่นสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้หรือ เนื้อหาอื่นๆ ที่ส่งผ่านเว็บไซต์ รวมทั้งการหลอกลวง/ สิ่งที่ไม่เป็นความจริง/ เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิด/ ไม่ถูกต้อง/ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง/ ล่วงละเมิดหรือผิดกฎหมาย / และความเสี่ยงของความเสียหายจากเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดกับสมาชิกแต่ละคนNinjavan ขอสงวนสิทธิ์โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของเราเองและการควบคุมเรื่องใดก็ตามที่สมาชิกจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่สมาชิกจะร่วมมือกับ Ninjavan ในการป้องกันข้อบกพร่องใดๆ ที่มีอยู่

7. ข้อจำกัดความรับผิด

7.1 ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้บริการ NINJAVAN ในเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์มีให้ "ตามสภาพ", "พร้อมใช้งาน" และ “ด้วยความผิดพลาดทั้งหมด” และ ดังนั้น NINJAVAN ปฏิเสธข้อเสนอใดๆ ได้อย่างชัดเจนและการรับประกันทั้งหมดแสดงหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันใดๆ ของเงื่อนไข/ คุณภาพ/ ความน่าเชื่อถือ/ ประสิทธิภาพ/ ความถูกต้อง/ความน่าเชื่อถือ/ ความสามารถในการซื้อขาย/ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะการรับประกัน การเป็นตัวแทนเงื่อนไขและการรับรู้ทั้งหมดดังกล่าวไม่รวมอยู่ในรายการ

7.2 ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ NINJAVAN ไม่มีการรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง/ ความแม่นยำ/ความน่าเชื่อถือ/ คุณภาพ/ ความมั่นคง/ ความสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันข้อมูลใด ๆ ที่มีให้หรือผ่านเว็บไซต์ NINJAVAN ไม่ได้เป็นตัวแทน หรือรับประกันว่าการผลิตการนำเข้าการส่งออกการกระจายข้อเสนอการแสดงการซื้อการขายและ / หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอหรือแสดงผลบนเว็บไซต์ไม่เป็นอันตรายสิทธิของบุคคลที่สาม และ NINJAVAN ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่นำเสนอหรือแสดงบนไซต์

7.3 วัสดุใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่านทางเว็บไซต์ทำตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของผู้ใช้แต่ละคน และแต่ละเว็บไซต์ ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายที่เกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ของ Ninjavan ระบบหรือการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นจากการดาวน์โหลดวัสดุดังกล่าวใดๆ ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูล "ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ได้รับจากผู้ใช้จาก Ninjavan หรือ ผ่านหรือจากเว็บไซต์ที่สร้างการรับประกันใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ "

7.4 เว็บไซต์อาจให้บริการแก่ผู้ใช้หรือผลิตภัณฑ์ จัดหาโดยบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ ไม่มีการรับประกันหรือการเป็นตัวแทน ทำเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด Ninjavan และ บริษัท ในเครือของเราต้องรับผิดชอบต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

7.5 ผู้ใช้แต่ละคนในที่นี้ตกลงที่จะชดใช้และปกป้อง Ninjavan และบริษัทในเครือของเรากรรมการเจ้าหน้าที่และพนักงานจะต้องไม่เป็นอันตรายจากการสูญเสียการเรียกร้องใดๆ และหนี้สินทั้งหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายบนพื้นฐานการชดใช้ค่าเสียหายเต็มรูปแบบ) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือบริการของผู้ใช้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงข้อมูลของผู้ใช้ดังกล่าวในเว็บไซต์) หรือจากการที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนด ผู้ใช้แต่ละคนขอเพิ่มเติมข้อตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและรักษา Ninjavan บริษัท ในเครือ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ไม่เป็นอันตรายจากความเสียหายการเรียกร้องหนี้สิน (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายบนพื้นฐานการชดใช้ค่าเสียหายเต็มรูปแบบ) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากผู้ใช้ การฝ่าฝืนการรับรองและการรับประกันที่ผู้ใช้ทำกับ Ninjavan รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 5 ของข้อตกลงนี้

7.6 ผู้ใช้แต่ละคนในที่นี้ ต่อไปตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและคุ้มครองบริษัท Ninjavan บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของเรา ไม่เป็นอันตรายจากความสูญเสียใดๆ และทั้งหมด ความเสียหายการเรียกร้องหนี้สิน (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายบนพื้นฐานการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน) ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเป็นผลมาจากการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่ถูกกล่าวหาโดยผู้อ้างสิทธิ์ในสิทธิของบุคคลที่สามหรือ บุคคลที่สามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอหรือแสดงบนเว็บไซต์ ผู้ใช้แต่ละคนจึงขอ ต่อไปตกลงว่า Ninjavan จะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับคุณ เนื้อหาที่โพสต์โดยผู้อื่นรวมถึงเนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงก้าวร้าวหรือผิดกฎหมายและ ความเสี่ยงของความเสียหายจากวัสดุดังกล่าทั้งหมดอยู่กับผู้ใช้แต่ละคน Ninjavan ขอสงวนสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายของเราเองเพื่อรับการป้องกันและควบคุมเฉพาะเรื่องใด ๆ เป็นอย่างอื่น ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายจากคุณในกรณีที่คุณจะร่วมมือกับ Ninjavan ในการป้องกันการโจมตีใดๆ ที่มีอยู่

7.7 นินจาแวนจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดใดๆทั้งทางตรงทางอ้อมรวมถึงบทลงโทษอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่ตามมาหรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด ความเสียหายจากการสูญเสียกำไรหรือเงินออมการหยุดชะงักทางธุรกิจการสูญเสียข้อมูล) ไม่ว่าจะเป็นในสัญญาความประมาทเลินเล่อความยุติธรรมหรืออื่นๆ หรือความเสียหายอื่นๆ

a) การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือบริการ

b) ข้อบกพร่องในสินค้า/ ตัวอย่างข้อมูล/ ข้อมูลหรือบริการที่ซื้อหรือ ได้รับจากผู้ใช้หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์

c) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือการเรียกร้องหรือเรียกร้องให้ผู้ใช้ผลิต การนำเข้าส่งออกจัดจำหน่ายนำเสนอแสดงขายซื้อและ / หรือใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เสนอหรือแสดงบนไซต์อาจละเมิดหรืออาจถูกกล่าวหาว่าละเมิด สิทธิของบุคคลที่สาม; หรือการเรียกร้องโดยฝ่ายใดๆ ที่พวกเขามีสิทธิ์ที่จะป้องกันหรือชดใช้ค่าเสียหาย เกี่ยวกับการยืนยันสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิเรียกร้องโดยผู้เรียกร้องสิทธิของบุคคลที่สาม

d) บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

e) ข้อความหรือพฤติกรรมของผู้ใช้ไซต์ใด ๆ ; หรือ;

f) เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการอย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้นรวมถึงความประมาทเลินเล่อ

7.8 แม้จะมีบทบัญญัติใดๆ ข้างต้น ความรับผิดโดยรวมของ Ninjavan พนักงานตัวแทน บริษัท ในเครือตัวแทนของเราหรือใครก็ตามที่ทำหน้าที่ในนามของเราเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละรายสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือบริการในช่วงปีปฏิทินใดๆ จำกัด จำนวน (a) จำนวนค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้จ่ายให้แก่ Ninjavan หรือบริษัท ในเครือของเราในระหว่างปีปฏิทินและ (b) จำนวนเงินสูงสุดที่อนุญาตในกฎหมายที่ใช้บังคับ ประโยคก่อนหน้านี้จะไม่กีดกันความต้องการโดยผู้ใช้เพื่อพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง การเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือบริการจะต้องยื่นภายในหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่สาเหตุของการกระทำที่เกิดขึ้นหรือระยะเวลาที่ยาวนานกว่านั้นตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ ที่ควบคุมข้อกำหนดการใช้งานนี้

7.9 ข้อกำหนด และการยกเว้นความรับผิดต่อคุณภายใต้ข้อกำหนดนี้จะมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตและจะนำไปใช้หรือไม่ Ninjavan ได้รับการแจ้งให้ทราบหรือควรรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียที่เกิดขึ้น

8. เหตุสุดวิสัย

8.1 ไม่ว่าในสถานการณ์ใด Ninjavan จะต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักของเนื้อหาหรือบริการที่ผ่านเว็บไซต์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการกระทำของเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงการไม่จำกัด จากความผิดพลาดทางอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ การสื่อสารโทรคมนาคมหรือความล้มเหลวของอุปกรณ์อื่นๆ ไฟฟ้าขัดข้อง การนัดหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงาน การจลาจลทางแพ่ง การขาดแคลนแรงงาน หรือวัสดุอุปกรณ์ไฟไหม้ น้ำท่วมพายุ การระเบิด ภัยทางธรรมชาติ สงคราม การกระทำของรัฐบาล คำสั่งของประเทศ หรือศาลในประเทศและศาลต่างประเทศ หรือการไม่ดำเนินการของบุคคลที่สาม

9. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

9.1 Ninjavan เป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวหรือผู้รับอนุญาตตามกฎหมายของสิทธิและผลประโยชน์ทั้งหมดในเว็บไซต์และเนื้อหาเว็บไซต์ ซึ่งรวบรวมความลับทางการค้าและอื่นๆ ไว้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ทั่วโลกและกฎหมายอื่นๆ กรรมสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์และเนื้อหาเว็บไซต์จะต้องยังคงอยู่กับ Ninjavan หรือบริษัทในเครือของเรา หรือผู้ให้อนุญาตเนื้อหาเว็บไซต์ แต่กรณีสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้อ้างสิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดหรือโดย Ninjavan ขอสงวนสิทธิ์

9.2 " NINJA VAN "," NINJA XPRESS "," NINJA LOGISTICS " และไอคอนและโลโก้ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ Ninja Logistics Pte Ltd ในเขตอำนาจศาลต่างๆ และได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์อื่นๆ ห้ามคัดลอก ดัดแปลง ใช้หรือเผยแพร่เครื่องหมายเหล่านี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

9.3 Ninjavan อาจมีบุคคลที่สามที่เป็นอิสระที่เกี่ยวข้องในการจัดหาบริการ (เช่นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง) คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการหรือโลโก้ของบุคคลที่สามที่เป็นอิสระดังกล่าวโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายดังกล่าว

10. บทบัญญัติทั่วไป

10.1 หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดถูกจัดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกลบทิ้ง และข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้และถูกบังคับใช้

10.2 หัวเรื่องมีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่สามารถกำหนด/ จำกัด /การตีความ/ อธิบายขอบเขต หรือขยายความส่วนดังกล่าว

10.3 ความล้มเหลวของ Ninjavan ในการบังคับใช้สิทธิ หรือความล้มเหลวในการดำเนินการด้วยการละเมิดใดๆ ที่กระทำโดยคุณ ภายใต้ข้อกำหนด จะไม่ถือเป็นการยกเว้นสิทธิ์ของ Ninjavan ในการกระทำต่อการละเมิดที่ตามมาหรือที่คล้ายกัน

10.4 Ninjavan จะมีสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไข (รวมถึงสิทธิ์ทั้งหมดของเรากรรมสิทธิ์ เรื่องผลประโยชน์ และภาระผูกพัน และหน้าที่ในข้อตกลงกับบุคคลใดๆ หรือนิติบุคคล (รวมถึง บริษัท ในเครือของ Ninjavan) คุณไม่สามารถมอบหมายทั้งหมดหรือบางส่วนข้อกำหนดสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆเรา, บริษัท นินจาโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและต่อไปนี้ เรียกว่า (" Ninjavan "," " เรา "," พวกเรา ", " ของเรา " หรือ " บริษัท ") ขอขอบคุณในที่นี้ เรียกว่า (“ คุณ ”,“ ผู้ใช้ ” หรือ “ ผู้ซื้อ”) สำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ninjavan.co, เว็บไซต์มือถือหรือแอพมือถือ (" ไซต์ " หรือ " แพลตฟอร์ม ") ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของเราและการให้บริการของเราผ่านเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้บังคับ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้ (" ข้อตกลงผู้ใช้ ") นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (" นโยบายความเป็นส่วนตัว ") และนโยบายอื่นๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเรา การที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงทั้งหมดกับข้อตกลงผู้ใช้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและนโยบายอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งจะมีผลผูกพันตามกฎหมายและบังคับใช้สัญญาระหว่างคุณกับเรา หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงผู้ใช้นี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณควรหยุดการใช้งานเว็บไซต์ของเราทั้งหมดทันที และแจ้งให้เราหยุดการอัพเดทใดๆ ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ ดังนั้นความล้มเหลวต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะถือว่าถูกผูกมัดด้วยข้อกำหนดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงผู้ใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายอื่นๆ ทั้งหมด