Kumpulan Ninja Van

Undang-undang, Privasi dan Pemberi Maklumat

Di sini anda boleh menemui pelbagai dokumen undang-undang dan pematuhan yang terpakai di seluruh Kumpulan Ninja Van, termasuk Dasar Privasi Ninja Van, Tatakelakuan untuk Pembekal dan syarat penghantaran standard kami.

Syarat Penggunaan

  • Bahagian ini menerangkan syarat yang anda setujui apabila mengakses dan menggunakan laman web dan perkhidmatan Ninja Van.

Polisi Privasi Ninja Van

  • Bahagian ini menerangkan cara dan sebab kami mengumpul data peribadi anda, cara kami menggunakan dan mendedahkannya, dan hak anda berhubung dengan pengurusan data peribadi anda.

Tatakelakuan Kumpulan Ninja Van untuk Pembekal

  • Bahagian ini mengandungi Tatakelakuan yang terpakai dan terikat kepada semua pembekal dan rakan kongsi perniagaan Ninja Van.

Terma dan Syarat Ninja Biz

  • Bahagian ini mengandungi terma dan syarat yang bersetuju apabila menggunakan Aplikasi Ninja Van pada peranti mudah alih anda.

Terma dan Syarat Am Perkhidmatan Penghantaran Ninja Van

  • Bahagian ini mengandungi Terma dan Syarat Am Perkhidmatan Penghantaran Ninja Van yang anda bersetuju apabila menggunakan perkhidmatan penghantaran Ninja Van.

Polisi Pemberi Maklumat Kumpulan Ninja Van

  • Ninja Van memandang serius kewajipan undang-undang dan pematuhannya, dan oleh itu mengambil pendekatan sifar toleransi terhadap sebarang ketidakpatuhan atau salah laku oleh pekerjanya atau rakan kongsi pihak ketiga.
  • Pergi ke pautan ini untuk membuat laporan pemberi maklumat tanpa nama dan ketahui cara Ninja Van mengendalikan laporan pemberi maklumat anda.
  • Sebagai alternatif, anda mungkin ingin menghantar e-mel kepada kami di compliance@ninjavan.co untuk melaporkan sebarang ketidakpatuhan undang-undang dan peraturan.

Ninja Van berhak, pada bila-bila masa dan mengikut budi bicaranya, meminda dan mengemas kini peruntukan terma dan dasar yang diterbitkan di laman web ini. Kami menggalakkan anda untuk melawati laman web ini dengan kerap untuk membaca dan memahami versi terkini terma dan dasar undang-undang Ninja Van.

Sebarang pertanyaan tentang kandungan halaman ini boleh dihantar ke compliance@ninjavan.co.

Polisi atau Syarat ini berkuat kuasa mulai 11 April 2022.